© 2019 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Villaliv - Kod: 006830

KöN

Räckvidd:

åLDER

Räckvidd: ORVESTO Konsument Helår 2018

RS-DISTRIBUTION

Hushållstäckning

TOPP 10 ANNONSÖRER