© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Göteborg Direkt Hisingen - Kod: 006405

KöN

Räckvidd:

åLDER

Räckvidd: ORVESTO Konsument Helår 2019