© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Göteborg Direkt Angered-Östra Göteborg - Kod: 006408

KöN

Räckvidd:

åLDER

Räckvidd: ORVESTO Konsument Helår 2019