© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VallentunaDirekt - Kod: 006895

KöN

Räckvidd:

åLDER

Räckvidd: ORVESTO Konsument Helår 2019

TOPP 10 INTRESSEN

Index 100 = svenskar 16-80 år

Intressen = Ganska/mycket intresserade

Räckvidd = anges i tusental ('000)


Intressen Index Räckvidd Intressen Index Räckvidd
1. Energisparande 140 9 6. Prova Nya Maträtter 111 9
2. Miljövårdsfrågor 126 9 7. Matlagning 111 8
3. Privatekonomiska Frågor 120 8 8. Semestra I Sverige 109 10
4. Film 113 9 9. Semestra Utomlands 108 9
5. Musik 111 10 10. Motionera 107 8

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019

TOPP 10 PENNINGUTLÄGG

Kr = kr/år/person

Index 100 = svenskar 16-80 år


Penningutlägg Kr Index Penningutlägg Kr Index
1. Drivmedel (Ex, Bensin) 13 537 117 6. Byggmaterial 3 746 104
2. Semesterresor Utomlands 12 442 102 7. Nöjen 3 197 101
3. Semesterresor I Sverige 7 699 131 8. Restaurangbesök 3 146 93
4. Inköp Via Internet 5 681 96 9. Damkläder 2 945 134
5. Möbler 3 904 126 10. Trädgårdsprodukter / Blommor 2 646 207

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019