© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
BrommaDirekt - Kod: 006882

KöN

Räckvidd:

åLDER

Räckvidd: ORVESTO Konsument Helår 2019

TOPP 10 INTRESSEN

Index 100 = svenskar 16-80 år

Intressen = Ganska/mycket intresserade

Räckvidd = anges i tusental ('000)


Intressen Index Räckvidd Intressen Index Räckvidd
1. Inrikespolitik 126 17 6. Matlagning 108 16
2. Semestra Utomlands 119 18 7. Hälsonyttig Mat 108 16
3. Träffa Nya Människor 116 17 8. Semestra I Sverige 106 18
4. Miljövårdsfrågor 113 17 9. Hälsa Och Friskvård 106 16
5. Motionera 111 17 10. Musik 96 16

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019

TOPP 10 PENNINGUTLÄGG

Kr = kr/år/person

Index 100 = svenskar 16-80 år


Penningutlägg Kr Index Penningutlägg Kr Index
1. Semesterresor Utomlands 17 078 140 6. Möbler 3 975 128
2. Drivmedel (Ex, Bensin) 9 405 81 7. Damkläder 3 597 164
3. Semesterresor I Sverige 6 631 113 8. Byggmaterial 3 514 98
4. Inköp Via Internet 6 574 111 9. Herrkläder 2 907 144
5. Restaurangbesök 4 145 122 10. Vin 2 631 157

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019