© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Folkbladet Norrköping - Kod: 000678

Tekniska fakta

Färg och tryck
Sättning Tryck Färgvariant Färgskala Raster: S/V
Fotosättning Offsetlito 4 Europafärger 34 linjer per cm
Material

Information saknas

Leverans
Leveranstyp Url
Webb https://bit.ly/2SGZaIy
Spalter och mått
Typ Spalter Spaltbredd Sidbredd Höjd
Normalspalt T6 Visa detaljer
1 2 3 4 5 6
Bredd (inkl mellanrum) 38 80 122 164 206 248
Mellanrum
4
4
4
4
4
Annonsering tillåten
38 mm 248 mm 370 mm
Text begärd placering, Sista sidan Visa detaljer
1 2 3 4 5 6
Bredd (inkl mellanrum) 38 80 122 164 206 248
Mellanrum
4
4
4
4
4
Annonsering tillåten
38 mm
T6 Sektioner/Bilagor, TV-Radio Visa detaljer
Bredd (inkl mellanrum)
Mellanrum
Annonsering tillåten
Övrig information
Typ Text
Måttuppgifter Antal sp. 1 2 3 4 6 Bredd mm 38 80 122 164 248