© 2020 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Villalivet - Kod: 006830

Tekniska fakta

Färg och tryck
Tryck Färgskala Raster: S/V
Offset 4-färg 150 linjer per tum
Material
Filtyp Upplösning Färgkod Övrig info
PDF 300 punkter per tum
Leverans
Leveranstyp E-postadress
E-post annonsmaterial@villalivet.se
Spalter och mått
Typ Spalter Spaltbredd Sidbredd Höjd Bredd utf Höjd utf Skärsmån
Inlagan icke begärd placering Visa detaljer
1 2
Bredd (inkl mellanrum) 90 185
Mellanrum
5
Annonsering tillåten
90 mm 185 mm 255 mm 205 mm 265 mm 5 mm
Övrig information

Information saknas