© 2024 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Sydsvenskan - Kod: 001908

Tekniska fakta

Färg och tryck
Sättning Tryck Binding Färgskala Raster: S/V Raster: Färg Text
CTP Offset Klammerhäftning CMYK-processfärger 33 linjer per cm 33 linjer per cm Upplösning = 200 dpi (både färg och sv/v)
Material
Filtyp Upplösning Färgkod Övrig info
PDF
TU:s specifikation om dig. material
Leverans
Leveranstyp Url
Webb https://annonsmaterial.bonniernews.se/
Spalter och mått
Typ Spalter Spaltbredd Sidbredd Höjd
T6 Visa detaljer
1 2 3 4 5 6
Bredd (inkl mellanrum) 38 80 122 164 206 248
Mellanrum
4
4
4
4
4
Annonsering tillåten
38 mm 248 mm 360 mm
T6 Efter text, Bostad Visa detaljer
1 2 3 4 5 6
Bredd (inkl mellanrum) 34 76 119 162 205 248
Mellanrum
4
5
5
5
5
Annonsering tillåten
38 mm 248 mm 360 mm
Övrig information
Typ Text
Ytterligare tekniska upplysningar Typografisk utformning: Standardiserad typografi tillämpas på rubrikannonser i klass 1 och 2 beträffande svarthetsgrad, ramar och linjer. Stilar mindre än 7 punkter samt sk hårstreck i illustrationer införes utan reklamationsrätt. FORMAT: T6. Ej samtliga moduler