© 2024 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Privata Affärer - Kod: 003430

Tekniska fakta

Färg och tryck
Tryck Binding Färgvariant Färgskala Raster: S/V
Offset Limbindning 4 CMYK-processfärger 54 linjer per cm
Material
Filtyp Upplösning Färgkod Övrig info
PDF 300 punkter per tum Högupplöst PDF, med bilder och typsnitt inkluderade.
Leverans
Leveranstyp Url
Webb https://annonsmaterial.bonniernews.se/
Spalter och mått
Typ Spalter Spaltbredd Bredd utf Höjd utf Skärsmån
Normalspalt Visa detaljer
1 2 3 4
Bredd (inkl mellanrum) 47 95 142 190
Mellanrum
1
0
1
Annonsering tillåten
47 mm 217 280 5 mm
Övrig information
Typ Text
Ytterligare tekniska upplysningar Utfallande annonser skall ha 5 mm skärsmån på de utfallande sidorna. Text och bildviktiga delar av annons bör placeras minst 8 mm från det skurna formatets ytterkant kant och 10 mm från mitten