© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Totalt Umeå - Kod: 006770

Tekniska fakta

Färg och tryck

Information saknas

Material

Information saknas

Leverans
Leveranstyp E-postadress
E-post annonsbild@totaltumea.se
E-post annons@totaltumea.se
E-post annons@vkmedia.se
Spalter och mått
Typ Spalter Spaltbredd Sidbredd Höjd
T6 Visa detaljer
1 2 3 4 5 6
Bredd (inkl mellanrum) 38 80 122 164 206 248
Mellanrum
4
4
4
4
4
Annonsering tillåten
38 mm 248 mm 372 mm
Övrig information

Information saknas