© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VK Media AB - Kod: 999047

KöN

åLDER

Källa:

VK Media AB i siffror

Print Värde Källa
TS-upplaga 35 700 TS-upplaga 2020
RS-distribution 47 900 RS-distribution 2020 (JUL2019-JUN2020)
Digital Värde Källa
Sidvisningar 8 616 900 KIA 2021 vecka 22
Unika webbläsare 596 700 KIA 2021 vecka 22
Besök 2 243 800 KIA 2021 vecka 22

Uppgifter

Kontaktinformation

  • Allmän adress

    090 - 17 61 00 901 32 Umeå

Översikt

  Media Audit
Mediehus TS-upplaga TS-upplaga 2020 RS-distribution RS-distribution 2020 (JUL2019-JUN2020) Besök KIA 2021 vecka 22 Sidvisningar KIA 2021 vecka 22 Unika webbläsare KIA 2021 vecka 22
VK Media AB 35 700 47 900 2 243 800 8 616 900 596 700