© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VK Media AB - Kod: 889047

KöN

åLDER

Källa:

VK Media AB i siffror

Print Värde Källa
TS-upplaga 36 900 TS-upplaga 2021
RS-distribution 46 300 RS-distribution 2021 (JUL2020-JUN2021)
Digital Värde Källa
Unika webbläsare 633 600 KIA 2022 vecka 19
Besök 2 189 500 KIA 2022 vecka 19
Sidvisningar 7 739 800 KIA 2022 vecka 19

Uppgifter

Översikt

  ORVESTO Media Audit
Varumärken och paket/nätverk Total- räckvidd ORVESTO Konsument / ORVESTO Internet 2021:3 Räckvidd ORVESTO Konsument 2021:3 - Per genomsnittlig utgåva Räckvidd ORVESTO Internet 2021:3 - Per dag TS-upplaga TS-upplaga 2021 RS-distrib. RS-distribution 2021 (JUL2020-JUN2021) Besök KIA 2022 vecka 19 Sid- visningar KIA 2022 vecka 19 Unika webbläs. KIA 2022 vecka 19
Folkbladet, Västerbotten 33 000 17 000 20 000 4 900 83 400 249 800 40 400
Totalt Umeå 20 000 46 300
VK Media (VK + F) 1 094 700 3 869 900 316 800
Västerbottens-Kuriren 142 000 64 000 119 000 32 000 1 011 400 3 620 100 276 400