© 2024 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VK Media AB - Kod: 889047

KöN

åLDER

Källa:

VK Media AB i siffror

Print Värde Källa
TS-upplaga 39 000 TS-upplaga 2023
RS-distribution 41 400 RS-distribution 2023 (JUL2022-JUN2023)
Digital Värde Källa
Unika webbläsare 604 800 KIA 2024 vecka 14
Sidvisningar 8 187 400 KIA 2024 vecka 14
Besök 2 225 100 KIA 2024 vecka 14

Uppgifter

Översikt

  Media Audit
Varumärken och paket/nätverk TS-upplaga TS-upplaga 2023 RS-distribution RS-distribution 2023 (JUL2022-JUN2023) Besök KIA 2024 vecka 14 Sidvisningar KIA 2024 vecka 14 Unika webbläsare KIA 2024 vecka 14
Folkbladet, Västerbotten 4 900 126 100 332 900 69 200
Totalt Umeå 41 400
VK Media (VK + F) 1 112 500 4 093 600 302 400
Västerbottens-Kuriren 34 100 986 500 3 760 900 233 200