© 2019 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VK Media AB - Kod: 889047

Uppgifter

Översikt

  Total Print Digitalt
Varumärken och paket/nätverk Totalräckvidd ORVESTO Konsument / ORVESTO Internet 2018:3 Räckvidd ORVESTO Konsument 2018:3 - Per genomsnittlig utgåva TS-upplaga TS-upplaga 2018 RS-distribution RS-distribution 2018 (JUL2017-JUN2018) Räckvidd ORVESTO Internet 2018:3 - Per dag Besök TS 2019 vecka 20 Sidvisningar TS 2019 vecka 20 Unika webbläsare TS 2019 vecka 20
Folkbladet, Västerbotten 26 000 5 700 100 700 264 000 47 000
Totalt Umeå 36 000 59 700
VK Media (VK + F) 33 000 1 070 800 4 411 600 296 600
Västerbottens-Kuriren 100 000 60 000 27 300 63 000 970 100 4 147 600 249 500