© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VK Media AB - Kod: 889047

KöN

åLDER

Källa:

VK Media AB i siffror

Print Värde Källa
TS-upplaga 35 700 TS-upplaga 2020
RS-distribution 47 900 RS-distribution 2020 (JUL2019-JUN2020)
Digital Värde Källa
Besök 2 580 500 KIA 2021 vecka 16
Unika webbläsare 614 800 KIA 2021 vecka 16
Sidvisningar 9 960 800 KIA 2021 vecka 16

Uppgifter

Översikt

  ORVESTO Media Audit
Varumärken och paket/nätverk Total- räckvidd ORVESTO Konsument / ORVESTO Internet 2020:3 Räckvidd ORVESTO Konsument 2020:3 - Per genomsnittlig utgåva Räckvidd ORVESTO Internet 2020:3 - Per dag TS-upplaga TS-upplaga 2020 RS-distrib. RS-distribution 2020 (JUL2019-JUN2020) Besök KIA 2021 vecka 16 Sid- visningar KIA 2021 vecka 16 Unika webbläs. KIA 2021 vecka 16
Folkbladet, Västerbotten 30 000 15 000 18 000 5 100 111 700 317 800 52 700
Totalt Umeå 13 000 13 000 47 900
VK Media (VK + F) 1 290 200 4 980 300 307 400
Västerbottens-Kuriren 121 000 52 000 96 000 30 600 1 178 600 4 662 700 254 700