© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VK Media AB - Kod: 889047

KöN

åLDER

Källa:

VK Media AB i siffror

Print Värde Källa
RS-distribution 47 900 RS-distribution 2020 (JUL2019-JUN2020)
TS-upplaga 33 400 TS-upplaga 2019
Digital Värde Källa
Sidvisningar 10 335 100 KIA 2021 vecka 7
Unika webbläsare 677 900 KIA 2021 vecka 7
Besök 2 720 600 KIA 2021 vecka 7

Uppgifter

Översikt

  ORVESTO Media Audit
Varumärken och paket/nätverk Total- räckvidd ORVESTO Konsument / ORVESTO Internet 2020:3 Räckvidd ORVESTO Konsument 2020:3 - Per genomsnittlig utgåva Räckvidd ORVESTO Internet 2020:3 - Per dag TS-upplaga TS-upplaga 2019 RS-distrib. RS-distribution 2020 (JUL2019-JUN2020) Besök KIA 2021 vecka 7 Sid- visningar KIA 2021 vecka 7 Unika webbläs. KIA 2021 vecka 7
Folkbladet, Västerbotten 30 000 15 000 18 000 5 200 136 600 370 400 69 100
Totalt Umeå 13 000 13 000 47 900
VK Media (VK + F) 1 360 300 5 167 600 338 900
Västerbottens-Kuriren 121 000 52 000 96 000 28 200 1 223 700 4 797 100 269 900