© 2023 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VK Media AB - Kod: 889047

KöN

åLDER

Källa:

VK Media AB i siffror

Print Värde Källa
TS-upplaga 39 000 TS-upplaga 2022
RS-distribution 41 400 RS-distribution 2023 (JUL2022-JUN2023)
Digital Värde Källa
Sidvisningar 7 417 300 KIA 2023 vecka 46
Unika webbläsare 598 500 KIA 2023 vecka 46
Besök 2 053 200 KIA 2023 vecka 46

Uppgifter

Översikt

  Media Audit
Varumärken och paket/nätverk TS-upplaga TS-upplaga 2022 RS-distribution RS-distribution 2023 (JUL2022-JUN2023) Besök KIA 2023 vecka 46 Sidvisningar KIA 2023 vecka 46 Unika webbläsare KIA 2023 vecka 46
Folkbladet, Västerbotten 5 100 106 200 298 700 60 900
Totalt Umeå 41 400
VK Media (VK + F) 1 026 600 3 708 700 299 200
Västerbottens-Kuriren 33 900 920 400 3 409 900 238 400