© 2023 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VK Media AB - Kod: 889047

KöN

åLDER

Källa:

VK Media AB i siffror

Print Värde Källa
TS-upplaga 39 000 TS-upplaga 2022
RS-distribution 44 900 RS-distribution 2022 (JUL2021-JUN2022)
Digital Värde Källa
Unika webbläsare 496 500 KIA 2023 vecka 21
Besök 1 849 400 KIA 2023 vecka 21
Sidvisningar 6 765 400 KIA 2023 vecka 21

Uppgifter

Översikt

  Media Audit
Varumärken och paket/nätverk TS-upplaga TS-upplaga 2022 RS-distribution RS-distribution 2022 (JUL2021-JUN2022) Besök KIA 2023 vecka 21 Sidvisningar KIA 2023 vecka 21 Unika webbläsare KIA 2023 vecka 21
Folkbladet, Västerbotten 5 100 93 300 237 000 53 900
Totalt Umeå 44 900
VK Media (VK + F) 924 700 3 382 700 248 200
Västerbottens-Kuriren 33 900 831 400 3 145 700 194 400