© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VK Media AB - Kod: 889047

KöN

åLDER

Källa:

VK Media AB i siffror

Print Värde Källa
TS-upplaga 35 700 TS-upplaga 2020
RS-distribution 46 300 RS-distribution 2021 (JUL2020-JUN2021)
Digital Värde Källa
Sidvisningar 8 234 800 KIA 2021 vecka 41
Unika webbläsare 605 200 KIA 2021 vecka 41
Besök 2 217 800 KIA 2021 vecka 41

Uppgifter

Översikt

  ORVESTO Media Audit
Varumärken och paket/nätverk Total- räckvidd ORVESTO Konsument / ORVESTO Internet 2021:1 Räckvidd ORVESTO Konsument 2021:1 - Per genomsnittlig utgåva Räckvidd ORVESTO Internet 2021:1 - Per dag TS-upplaga TS-upplaga 2020 RS-distrib. RS-distribution 2021 (JUL2020-JUN2021) Besök KIA 2021 vecka 41 Sid- visningar KIA 2021 vecka 41 Unika webbläs. KIA 2021 vecka 41
Folkbladet, Västerbotten 34 000 16 000 21 000 5 100 98 700 266 100 48 700
Totalt Umeå 21 000 46 300
VK Media (VK + F) 1 108 900 4 117 400 302 600
Västerbottens-Kuriren 132 000 67 000 100 000 30 600 1 010 200 3 851 300 253 900