© 2019 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VK Media AB - Kod: 889047

Uppgifter

Översikt

  Total Print Digitalt
Varumärken och paket/nätverk Totalräckvidd ORVESTO Konsument / ORVESTO Internet 2019:1 Räckvidd ORVESTO Konsument 2019:1 - Per genomsnittlig utgåva TS-upplaga TS-upplaga 2018 RS-distribution RS-distribution 2018 (JUL2017-JUN2018) Räckvidd ORVESTO Internet 2019:1 - Per dag Besök TS 2019 vecka 28 Sidvisningar TS 2019 vecka 28 Unika webbläsare TS 2019 vecka 28
Folkbladet, Västerbotten 33 000 24 000 5 700 13 000 100 500 254 700 46 200
Totalt Umeå 33 000 59 700
VK Media (VK + F) 33 000 1 127 000 4 140 300 316 200
Västerbottens-Kuriren 27 300 1 026 500 3 885 600 270 000