© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VK Media AB - Kod: 889047

KöN

åLDER

Källa:

VK Media AB i siffror

Print Värde Källa
TS-upplaga 35 700 TS-upplaga 2020
RS-distribution 47 900 RS-distribution 2020 (JUL2019-JUN2020)
Digital Värde Källa
Sidvisningar 4 449 500 KIA 2021 vecka 27
Besök 1 143 600 KIA 2021 vecka 27
Unika webbläsare 288 300 KIA 2021 vecka 27

Uppgifter

Översikt

  ORVESTO Media Audit
Varumärken och paket/nätverk Total- räckvidd ORVESTO Konsument / ORVESTO Internet 2021:1 Räckvidd ORVESTO Konsument 2021:1 - Per genomsnittlig utgåva Räckvidd ORVESTO Internet 2021:1 - Per dag TS-upplaga TS-upplaga 2020 RS-distrib. RS-distribution 2020 (JUL2019-JUN2020) Besök KIA 2021 vecka 27 Sid- visningar KIA 2021 vecka 27 Unika webbläs. KIA 2021 vecka 27
Folkbladet, Västerbotten 34 000 16 000 21 000 5 100 92 300 274 500 39 900
Totalt Umeå 21 000 47 900
VK Media (VK + F)
Västerbottens-Kuriren 132 000 67 000 100 000 30 600 1 051 300 4 175 000 248 400