© 2020 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VK Media AB - Kod: 889047

KöN

åLDER

Källa:

VK Media AB i siffror

Print Värde Källa
TS-upplaga 33 400 TS-upplaga 2019
RS-distribution 55 200 RS-distribution 2019 (JUL2018-JUN2019)
Digital Värde Källa
Besök 2 703 800 KIA 2020 vecka 21
Sidvisningar 9 320 900 KIA 2020 vecka 21
Unika webbläsare 896 900 KIA 2020 vecka 21

Uppgifter

Översikt

  ORVESTO Media Audit
Varumärken och paket/nätverk Total- räckvidd ORVESTO Konsument / ORVESTO Internet 2019:3 Räckvidd ORVESTO Konsument 2019:3 - Per genomsnittlig utgåva Räckvidd ORVESTO Internet 2019:3 - Per dag TS-upplaga TS-upplaga 2019 RS-distrib. RS-distribution 2019 (JUL2018-JUN2019) Besök KIA 2020 vecka 21 Sid- visningar KIA 2020 vecka 21 Unika webbläs. KIA 2020 vecka 21
Folkbladet, Västerbotten 30 000 19 000 14 000 5 200 117 000 311 900 57 400
Totalt Umeå 22 000 55 200
VK Media (VK + F) 1 351 300 4 658 500 448 300
Västerbottens-Kuriren 117 000 63 000 85 000 28 200 1 235 500 4 350 500 391 200