© 2023 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VK Media AB - Kod: 889047

KöN

åLDER

Källa:

VK Media AB i siffror

Print Värde Källa
TS-upplaga 36 900 TS-upplaga 2021
RS-distribution 44 900 RS-distribution 2022 (JUL2021-JUN2022)
Digital Värde Källa
Besök 1 885 200 KIA 2023 vecka 3
Unika webbläsare 410 000 KIA 2023 vecka 3
Sidvisningar 7 235 800 KIA 2023 vecka 3

Uppgifter

Översikt

  ORVESTO Media Audit
Varumärken och paket/nätverk Total- räckvidd ORVESTO Konsument / ORVESTO Internet 2022:2 Räckvidd ORVESTO Konsument 2022:2 - Per genomsnittlig utgåva Räckvidd ORVESTO Internet 2022:2 - Per dag TS-upplaga TS-upplaga 2021 RS-distrib. RS-distribution 2022 (JUL2021-JUN2022) Besök KIA 2023 vecka 3 Sid- visningar KIA 2023 vecka 3 Unika webbläs. KIA 2023 vecka 3
Folkbladet, Västerbotten 30 000 18 000 15 000 4 900 67 600 206 000 29 100
Totalt Umeå 16 000 44 900
VK Media (VK + F) 942 600 3 617 900 205 100
Västerbottens-Kuriren 126 000 50 000 112 000 32 000 875 000 3 411 900 175 800