© 2023 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
folkbladet.nu mobil - Kod: 152240

KöN

åLDER

Räckvidd:

Uppgifter

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2022

Beskrivning

Kontakt