© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
falkopingstidning.se desktop - Kod: 100620

KöN

åLDER

Räckvidd:

Uppgifter

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2020

Beskrivning

En nyhetssajt för Falköpings tidning

Kontakt