© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
vastgotabladet.se desktop - Kod: 102320

KöN

åLDER

Räckvidd:

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2020

Beskrivning

En nyhetssajt för Västgöta Bladet.

Kontakt