© 2023 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Sydsvenskan - Kod: 001908

KöN

åLDER

Räckvidd:

Uppgifter

TOPP 10 INTRESSEN

Index 100 = svenskar 16-80 år

Intressen = Ganska/mycket intresserade

Räckvidd = anges i tusental ('000)


Intressen Index Räckvidd Intressen Index Räckvidd
1. Utrikespolitik 140 110 6. Prova Nya Maträtter 110 114
2. Inrikespolitik 130 114 7. Motionera 109 109
3. Läsa Böcker 130 114 8. Film 107 112
4. Semestra Utomlands 113 112 9. Semestra I Sverige 106 125
5. Matlagning 113 107 10. Musik 105 121

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2021

TOPP 10 PENNINGUTLÄGG

Kr = kr/år/person

Index 100 = svenskar 16-80 år


Penningutlägg Kr Index Penningutlägg Kr Index
1. Drivmedel (Ex, Bensin) 10 114 102 6. Byggmaterial 3 604 97
2. Inköp Via Internet (Totalt) 7 185 82 7. Restaurangbesök 3 450 131
3. Semesterresor I Sverige 6 165 106 8. Vin 3 124 176
4. Semesterresor Utomlands 4 881 180 9. Hemelektronik 2 827 125
5. Möbler 4 114 135 10. Damkläder 2 450 133

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2021

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2020

Beskrivning

Kontakt

Abonnemang

Hushållstäckning