© 2024 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Sydsvenskan - Kod: 001908

KöN

åLDER

Räckvidd:

Uppgifter

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2022

Beskrivning

Abonnemang

Hushållstäckning