© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Helsingborgs Dagblad med Nordvästra Skånes Tidningar och Landskrona Posten - Kod: 000969

KöN

åLDER

Räckvidd:

Uppgifter

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2020

Beskrivning

Kontakt

Abonnemang

Hushållstäckning