© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VK Media AB - Kod: 889047

KöN

åLDER

Källa:

VK Media AB i siffror

Print Värde Källa
TS-upplaga 36 900 TS-upplaga 2021
RS-distribution 46 300 RS-distribution 2021 (JUL2020-JUN2021)
Digital Värde Källa
Sidvisningar 6 479 200 KIA 2022 vecka 32
Besök 1 934 100 KIA 2022 vecka 32
Unika webbläsare 589 700 KIA 2022 vecka 32

Uppgifter

Översikt

  ORVESTO Media Audit
Varumärken och paket/nätverk Total- räckvidd ORVESTO Konsument / ORVESTO Internet 2022:1 Räckvidd ORVESTO Konsument 2022:1 - Per genomsnittlig utgåva Räckvidd ORVESTO Internet 2022:1 - Per dag TS-upplaga TS-upplaga 2021 RS-distrib. RS-distribution 2021 (JUL2020-JUN2021) Besök KIA 2022 vecka 32 Sid- visningar KIA 2022 vecka 32 Unika webbläs. KIA 2022 vecka 32
Folkbladet, Västerbotten 31 000 14 000 20 000 4 900 75 800 211 400 39 500
Totalt Umeå 18 000 18 000 46 300
VK Media (VK + F) 967 000 3 239 600 294 800
Västerbottens-Kuriren 136 000 55 000 120 000 32 000 891 300 3 028 200 255 400