© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VK Media AB - Kod: 889047

KöN

åLDER

Källa:

VK Media AB i siffror

Print Värde Källa
TS-upplaga 35 700 TS-upplaga 2020
RS-distribution 47 900 RS-distribution 2020 (JUL2019-JUN2020)
Digital Värde Källa
Sidvisningar 8 616 900 KIA 2021 vecka 22
Besök 2 243 800 KIA 2021 vecka 22
Unika webbläsare 596 700 KIA 2021 vecka 22

Uppgifter

Översikt

  ORVESTO Media Audit
Varumärken och paket/nätverk Total- räckvidd ORVESTO Konsument / ORVESTO Internet 2020:3 Räckvidd ORVESTO Konsument 2020:3 - Per genomsnittlig utgåva Räckvidd ORVESTO Internet 2020:3 - Per dag TS-upplaga TS-upplaga 2020 RS-distrib. RS-distribution 2020 (JUL2019-JUN2020) Besök KIA 2021 vecka 22 Sid- visningar KIA 2021 vecka 22 Unika webbläs. KIA 2021 vecka 22
Folkbladet, Västerbotten 30 000 15 000 18 000 5 100 105 000 284 500 53 900
Totalt Umeå 13 000 13 000 47 900
VK Media (VK + F) 1 121 900 4 308 500 298 400
Västerbottens-Kuriren 121 000 52 000 96 000 30 600 1 016 900 4 023 900 244 400