© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Västerbottens-Kuriren - Kod: 002250

KöN

åLDER

Räckvidd:

Uppgifter

 • TS-upplaga (helår) 2020 (per utg dag)

  30 600

 • TS-upplaga (helår) (Varav digital upplaga) 2020 (per utg dag)

  4 900

 • TS-upplaga (helår) (Varav digitala plusabonnemang) 2020 (per utg dag)

  8 100

 • Hushållstäckning % (utg.komm)

  38,4%

 • Räckvidd 2020

  61 000

 • Räckvidd (utg. A-reg) 2020

  39,8%

 • Utgivningskommun

  Umeå

 • Ingår i paket

  Mediekompaniet Print Morgontidning
  Mediekompaniet Print Total
  Norrgruppen printpaket
  VK Media (VK + F) Print / PAKET

 • Mediehus

  VK Media AB

 • Politisk tendens

  Frisinnad liberal

 • Medlem av Tidningsutgivarna

  Ja

 • Utgivningsfrekvens

  6 gånger/vecka

 • Utgivningsdagar

  mån-lör

  Visa Utgivningsplan

 • Kategori

  Konsumentinriktad
  Nyheter

 • Dagspress

  Allmän nyhetstidning
  Flerdagars (4 - 7 nr/vecka)
  Landsortspress
  Morgontidning
  Utgivning 6 dag/vecka

 • Ansvarig utgivare

  Jessica Wennberg

 • Grundad år

  1900

 • Hemsida

  www.vk.se

TOPP 10 INTRESSEN

Index 100 = svenskar 16-80 år

Intressen = Ganska/mycket intresserade

Räckvidd = anges i tusental ('000)


Intressen Index Räckvidd Intressen Index Räckvidd
1. Friluftsliv 138 41 6. Träffa Nya Människor 102 38
2. Motionera 112 46 7. Hälsonyttig Mat 102 39
3. Hälsa Och Friskvård 112 45 8. Semestra I Sverige 101 47
4. Inrikespolitik 111 39 9. Prova Nya Maträtter 99 42
5. Matlagning 102 39 10. Musik 93 42

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2020

TOPP 10 PENNINGUTLÄGG

Kr = kr/år/person

Index 100 = svenskar 16-80 år


Penningutlägg Kr Index Penningutlägg Kr Index
1. Drivmedel (Ex, Bensin) 12 549 116 6. Möbler 2 444 78
2. Semesterresor Utomlands 8 648 85 7. Bildelar / Biltillbehör 2 420 137
3. Inköp Via Internet (Totalt) 5 883 75 8. Restaurangbesök 2 207 68
4. Semesterresor I Sverige 5 768 94 9. Nöjen 1 915 72
5. Byggmaterial 4 184 115 10. Hemelektronik 1 714 79

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2020

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2020

Beskrivning

Kontakt

Abonnemang

Hushållstäckning