© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
na.se desktop - Kod: 101388

KöN

åLDER

Räckvidd:

TOPP 10 INTRESSEN

Index 100 = svenskar 16-80 år

Intressen = Ganska/mycket intresserade

Räckvidd = anges i tusental ('000)


Intressen Index Räckvidd Intressen Index Räckvidd
1. Inrikespolitik 105 55 6. Hälsonyttig Mat 96 55
2. Semestra Utomlands 104 61 7. Motionera 96 58
3. Semestra I Sverige 101 69 8. Prova Nya Maträtter 96 60
4. Matlagning 101 58 9. Hälsa Och Friskvård 95 56
5. Musik 99 67 10. Film 92 57

Källa: ORVESTO Internet Helår 2019

TOPP 10 PENNINGUTLÄGG

Kr = kr/år/person

Index 100 = svenskar 16-80 år


Penningutlägg Kr Index Penningutlägg Kr Index
1. Drivmedel (Ex, Bensin) 12 014 111 6. Byggmaterial 3 167 87
2. Semesterresor Utomlands 10 913 107 7. Restaurangbesök 2 867 88
3. Inköp Via Internet (Totalt) 7 706 98 8. Hemelektronik 2 729 126
4. Semesterresor I Sverige 6 797 111 9. Nöjen 2 546 96
5. Möbler 3 409 108 10. Herrkläder 2 225 115

Källa: ORVESTO Internet Helår 2019

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2020

Beskrivning

Nyhetssajt för Nerikes Allehanda.

Kontakt