© 2023 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
arbetarbladet.se desktop - Kod: 100148

KöN

åLDER

Räckvidd:

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2022

Beskrivning

Sajten fokuserar mest på Gävleborgsområdet med omnejd.

Kontakt