© 2023 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
gd.se desktop - Kod: 100728

KöN

åLDER

Räckvidd:

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2022

Beskrivning

Nyhetssajt för Gefle Dagblad.

Kontakt